Registruj se

Polovni automobili Polovni automobili, auto oglasi, nova i polovna vozila

Politika privatnosti

Portal www.lakodokola.com poštuje privatnost korisnika i u potpunosti je spreman da je zaštiti.

Portal www.lakodokola.com ne prikuplja Vaše lične podatke kao što su ime, adresa, broj telefona ili e-mail. te se u smislu navedenog obavezuje da će dobronamerno koristiti podatke dobijene od korisnika tokom korišćenja portala, te da privatne podatke korisnika neće distribuirati, niti prodavati ili prezentovati trećoj strani, osim uz isključivu dozvolu korisnika ili ako se ne radi o demografskim podacima za grupu korisnika koji ne podrazumevaju odavanje privatnih podataka

Portal www.lakodokola.com može, u skladu sa zakonom, prikupljati određene informacije o korisnicima dobijene tokom korišćenja portala (isključivo podaci o računaru i podaci o Internet provajderu) ili podatke unešene u postupku registracije. Ove podatke www.lakodokola.com može koristiti kako bi imao informacije o svojim korisnicima, te na taj način poboljšao portal i njegove sadržaje dodatno usmerio i prilagodio grupaciji koja ga posećuje.

Portal www.lakodokola.com se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika portala osim u slučaju teškog kršenja propisanih pravila ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Portal www.lakodokola.com zadržava pravo da bez najave promeni ili modifikuje pravila, u kom slučaju će o važnim promenama i dopunama pravila i uslova korišćenja korisnike obavestiti putem e-maila ili objavljivanjem na samom portalu.

Molimo da nas kontaktirate ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja o posvećenosti Portala www.lakodokola.com zaštiti privatnosti internet korisnika.