Registruj se

Polovni automobili Polovni automobili, auto oglasi, nova i polovna vozila

Oduzimanje prava prvenstva ( VIDEO)

Nastavljamo sa serijom tekstova i video zapisa u kojima ukazujemo na najčešće prekršaje i narušavanje bezbednosti saobraćaja. 

Danas ćemo govoriti o oduzimanju pravca prvenstva i svim konsekvencama koje ovakvo neodgovorno ponašanje u saobraćaju može da izazove.

Obaveza vozača vozila koje je dužno da propusti vozilo sa prav​om prvenstva se naziva "propuštanje". 

Po definiciji ZoBS propuštanje je radnja koju učesnik u saobraćaju preduzima kako bi omogućio kretanje drugog učesnika u saobraćaju koji ima prvenstvo prolaza, tako da ne dođe do promene dotadašnjeg načina kretanja učesnika u saobraćaju koji ima prvenstvo prolaza, odnosno do njihovog kontakta.

Ovaj prilično rogobatni i nečitljiv izraz znači da niko ne treba na ometa vozilo koje ima pravo prvenstva u određenoj situaciji.

Član 47 ZoBS određuje obavezu propuštanja vozila sa pravom prvenstva:

Na raskrsnici ili u susretu sa drugim vozilom, vozač je dužan da propusti vozilo koje dolazi sa njegove desne strane.

Vozač vozila koji na raskrsnici skreće ulevo, dužan je da propusti vozilo koje, dolazeći iz suprotnog smera na raskrsnici zadržava pravac kretanja ili skreće udesno, ako saobraćajnim znakom nije drukčije određeno.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, tramvaj u svim slučajevima ima prvenstvo prolaza, ako saobraćajnim znakom nije drugačije određeno. 

 

Vozač koji ulazi vozilom na put sa prvenstvom prolaza dužan je da propusti sva vozila koja se kreću tim putem.

Vozač je dužan da propusti sva vozila koja se kreću putem na koji se uključuje i kada taj put nije saobraćajnim znakom označen kao put sa prvenstvom prolaza, ako vozilom ulazi sa zemljanog puta na put sa savremenim kolovoznim zastorom ili ako na put ulazi sa površine na kojoj se ne vrši javni saobraćaj. 

*Vozač koji pri skretanju vozila preseca biciklističku stazu ili traku, dužan je da propusti vozila koja se kreću

stazom, odnosno trakom. 

Oduzimanje prava prvenstva kretanja je jedno od najopasnijih iznenadnih manevara vozila. 

Tokom ovih opasnih prekršaja najčešće dolazi do manjih ili većih udesa jer se saobraćajna situacija bitno menja u veoma kratkom vremenu.

Reakcija vozača kome je oduzeto prava prvenstva direktno zavisi od vremena za reakciju, veštine, rapoloživog prostora i brzine kojom se vozilo kreće.

Do ovakve situacije dolazi najčešće zbog manjka ili potpunog odsustva pažnje vozača koji oduzima prednost.

Najčešće objašnjenje koje se može čuti od vozača koji je drugome oduzeo prednost je da "nije video".

Ozbiljnost posledica zavisi i od kategorije (veličine) vozila u interakciji odakle sledi da su najugroženiji *biciklisti i motociklisti.

Primer br. 1:

Profesionalni vozač, poput vozača ovog autobusa, je morao mnogo bolje da proceni ukupnu situaciju i faktore koji su mogli da dovedu do ozbiljnog udesa:

- veličina vozila i prostor koji će morati da zauzme da bi se uključio sa parkinga

- blizinu vozila koja imaju pravo prvenstva prolaza i koje je morao da propusti

- vremenski uslovi

Ovakvo zatvaranje prolaza vozaču kome je oduzeta prednost znatno smanjuje šanse za bezbednu korekciju kretanja. 

Vozač je morao da se osloni na sopstvenu veštinu i stanje vozila (kočionog sistema i guma) da bi na klizavoj podlozi izveo manevar kojim neće ugroziti i vozilo iza.

 

Primer br. 2:


 

Ni u ovom primeru profesionalni vozač nije ispoštovao odredbu člana 47 ZoBS.

Glavni faktori koji su mogli negativno da utiču na razvoj događaja su:

- isključen pokazivač pravca skretanja: time je stvorio privid da neće menjati pravac 

- naglo kočenje vozila kojem je oduzeta prednost: to vozilo bi tada ugrozilo bezbednost vozila koje dolazi iza njega.

 

Primer br. 3:

 

 

Karakterističan primer situacije koja najčešće dovodi do udesa sa materijalnom štetom i povredama.

Vozač koji oduzima prednost i ne proverava da li se bezbedno uključuje.

U ovakvim situacijama su najugroženiji *biciklisti i motociklisti.

*biciklisti i motociklisti najčešće stradaju upravo pri ovim manevrima.

 

PROČITAJTE JOŠ
Preticanje preko pune linije (VIDEO)

 

Nadamo se da smo ovom pričom dali sasvim dovoljno argumenata za poštovanje prava prvenstva i ukazali na sve neželjene posledice koje se mogu desiti ako se isto ne poštuje!

Seriju tekstova o bezbednosti saobraćaja nastavljamo u sledeću sredu!

 

Tekst: Saobraćajna Kamera & Rajko Martinović
Video: Saobraćajna KameraKomentari

comments powered by Disqus